kum konisi deneyi

Kum konisi deneyi

Kum konisi deneyi sıkıştırılmış yapay dolguların kalite kontrolünde kullanılan bir yöntemdir. Sıkıştırılmış dolgu imalatı yapılması gerekli olan alanlarda sıkıştırılan dolgu malzemenin ne derecede sıkıştığı, maksimum sıkışma yüzdesine ne kadar yaklaşıldığı ve sıkışma yüzdesinin ne olduğunun saptanmasını sağlayan bir arazi deneyidir.

Kum konisi deneyi nedir? Hangi alanlarda kullanılır?

Kara yolları, demir yolları ve hava alanı pistleri, bina, ticaret alanları, depo, yükleme-boşaltma alanları gibi sıkıştırılmış dolgu imalatı yapılan alanlarda, dolgunun sıkışma durumu, sıkışma yüzdesi, dolgu malzemenin kuru birim hacim ağırlığı gibi dolgu kalitesinin tespit edilmesine olanak sağlayan bir arazi deneyidir.

Kum konisi deneyi aşamaları nelerdir?

Sıkıştırılmış dolgu malzemenin bulunduğu alana gidilir ve hangi noktaların test edilmesi gerektiği planlanır. İnceleme alanına gidilerek kum konisi deneyine başlanır. Ölçü noktasındaki sıkışmış malzemeden örnek alınır ve laboratuara götürmek üzere poşetle konulur. Daha sonra kum konisi deney setindeki hazneden açılmış olan çukura koni yardımıyla kurutulmuş kum boşaltılır. Boşaltma işleminin bitmesi beklenir ve hazneden artan kum tartılarak bir poşete konur. Çukurda kalan kum ise diğer ölçülerde kullanılması için geri poşete alınır. Bu ölçü noktasından alınan numune için çukur hacmi hesaplanır. Bu şekilde işlem her ölçü noktası için yapılarak arazi çalışması tamamlanmış olur.

Proktor deneyi

kum konisi deneyiAraziden sıkışmamış dolgu malzemesinden örnekler alınarak laboratuarda Standart proktor ve ya Modifiye proktor deneyleri yapılır. Eğer sıkıştırılmış dolgu çalışması yapılan alanda farklı çeşit dolgu malzemeleri kullanılmışsa, kullanılan tüm dolgu malzemelerden numuneler alınmalıdır. Proktor deneyleri ile imalatta kullanılacak dolgu malzemenin optimum su muhtevası ile maksimum kuru birim hacim ağırlığı tespit edilir. Arazide gerçekleştirilen Kum Konisi deneyi ile sıkışmış olan dolgunun kuru birim hacim ağırlığı ve su muhtevası tespit edilir. Arazi ve laboratuar çalışmaları karşılaştırılarak imal edilmiş olan dolgu zeminin kalitesine ve sıkışma yüzdesine ulaşılır. Maksimum sıkışma yüzdesine ne kadar yaklaşıldığı ve sıkışma işlemine devam edilmesine gerek olup olmadığı gibi veriler elde edilmiş olunur. Kum Konisi deneyinin en önemli avantajı arazide deneyin yapılışının pratik ve hızlı olmasıdır.

Firmamız tarafından Kum Konisi deneyi yapılmaktadır. Talep, soru ve detaylı bilgi için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

Kum konisi proktor deneyi görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı linkler: