sismik etüt

Sismik etüt

Sismik etüt yer altındaki jeolojik birimlerin kalınlıklarını, sismik hızlarını ve dinamik elastik parametrelerini belirlemek amacı ile kullanılan jeofizik yöntemlerden biridir. Bu yöntem zeminin karakteristik özelliklerinin tespit edilmesinde fiziksel sondajlarla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sismik etüt çalışmaları nerelerde kullanılır?

Sismik etüt çalışmaları, inşaat öncesi ve sonrasında zemin parametrelerinin hesaplanması amacı ile zemin etütlerinde kullanıldığı gibi yerleşim alanlarındaki riskli yapı tespit çalışmalarında, heyelan bölgelerinin ve dolgu sahalarının araştırılmasında da kullanılan bir yöntemdir.

Sismik etüt MASW yöntemi

Sismik etütler, zeminde çeşitli enerji kaynaklarıyla yapay olarak oluşturulan sarsıntıların (yapay minik deprem) yani elastik dalgaların yer içerisinde yayılması ile gerçekleşir. Elastik dalgalar yer içerisinde yayılırken kırılarak veya yansıyarak geçtikleri ortamların fiziksel (mekanik) özelliklerini taşırlar. Sismik sinyal olarak yeryüzüne gelirler ve kayıt edilirler. Sismik kayıtların kendine özgü analitik yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumu vardır.

Sismik ölçüler yer içinde yayılan boyuna ve ya sıkıştırma Vp , ayrıca enine ve ya kayma Vs, dalgaları türlerinin her ikisinin ölçülmesi şeklinde yapılır. Sismik hızlar, zeminin yoğunluğuna ve elastisite parametrelerine bağlıdır. Elastik parametreler ise kayaçların mineral bileşimine, tane büyüklüğüne, tane dağılımına, gözenekliliğine, gözeneği dolduran sıvının türüne ve miktarına, sıklığına ve jeolojik geçmişine bağlıdır. Sismik MASW yöntemi ile yüzey dalgası analizi kullanılarak ortamı oluşturan tabakaların sismik hızlarına ulaşılır. Sismik hızlardan yola çıkarak zemine ait elastik parametreler, taşıma gücü, yatak katsayısı, hakim titreşim periyotu gibi parametreler hesaplanabilir.

Sismik etüt çalışmasında arazide kullanılan jeofonların aralıkları inceleme derinliğine göre belirlenir. Düzgün bir sismik iz oluşturulması için, jeofon aralıklarının araştırma derinliğine uygun açılması, tüm jeofonların aynı doğrultuda bir profil oluşturacak şekilde araziye yerleştirilmesi gereklidir. Ayrıca ortamdaki çevre gürültüsüne göre gerekli sinyal – gürültü düzeltmeleri de yapılmalıdır. Sismik etüt çalışması sondaj yapılan alanlarda sondajlarla birlikte uygulanır. Ayrıca sondaj yapılamayan alanlarda zemin parametrelerine ulaşılması ve tabaka kalınlıklarının belirlenmesi amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sayede sismik hattın serilmiş olduğu profil boyunca zemin kesitleri çıkarılabilmektedir.

Sismik etüt çalışmaları ile ilgili daha detaylı bilgi ve talepleriniz için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

Faydalı linkler :