Zemintest – Hakkımızda

zemintestZemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. Jeofizik Mühendisi Ali Alper Ezim tarafından kurulmuştur. Firmamız zemin etütleri, jeolojik – jeofizik etütler ve arazi deneyleri konularında faaliyetini sürdürmektedir. Firmamız tarafından yapılan tüm çalışmalar ilgili standartlara uygun olup, konusunda uzman mühendis ve ekibimizle yürütülmektedir. Çalışmalarımızın ülke genelinde İl ve İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, valilikler, Anıtlar Kurulu, üniversiteler ve meslek odaları gibi kurumlarda onaylanması konusunda herhangi bir problem bulunmamaktadır.

Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. zemin problemlerinize mühendislik ilkeleri çerçevesinde, doğru, ekonomik ve pratik çözümlerle yaklaşarak, zamanında ve kaliteli hizmeti müşterilerimize sunmayı amaç edinmiştir. Müşteri memnuniyeti firmamız için ön plandadır.

Zemintest Yer Bilimleri Ltd. Şti. faaliyet alanları

  • Firmamız zemin etüt çalışmaları kapsamında ülke genelinde parsel bazlı zemin etüt çalışmaları yaptığı gibi, makro ölçekte jeolojik etüt çalışmaları ve imar planına esas etüt çalışmalarını da başarıyla sürdürmektedir. Hazırlamış olduğumuz tüm temel ve zemin etüt raporları ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygundur.
  • Zemin etüt çalışmaları ve riskli yapı tespitine yönelik jeofizik ölçüme dayalı zemin ve temel etüt raporları, heyelan gölgeleri ve dolgu sahaları araştırmalarında sismik etüt çalışmaları yapmaktayız.
  • Arkeolojik kalıntı tespiti, boşluk tespiti, yol güzergah çalışmaları, yer altı tesisatlarının belirlenmesi, kolon ve duvar taramaları gibi çalışmalarda jeoradar (georadar/GPR) yöntemiyle hizmet vermekteyiz. Jeoradar raporlarımızı Anıtlar Kurulu ve belediyelerin istemiş olduğu formatlara uygun hazırlamaktayız.
  • Firmamız tarafından fore kazık, mini kazık ve jet grout gibi gömülü yapıların boyları ve süreksizlikleri tespitine yönelik Kazık süreklilik testleri yapılmaktadır.
  • Sıkıştırılmış dolgu alanlarında, hareketli yüklerin bulunduğu alanlarda, yükleme ve depolama alanlarında yük altında zemindeki deformasyonun tespiti istendiği alanlarda plaka yükleme deneyi firmamız tarafından yapılmaktadır.
  • Sıkıştırılmış dolgu alanlarında uygulanması gerekli olan proktor testi, kum konisi deneyi ve nükleer proktor testi firmamızın hizmetleri arasında bulunmaktadır.
  • Mühendislik yapılarının inşasında, heyelan riski bulunan eğimli alanlarda kayma hareketlerinin belirlenmesi maksadıyla uygulanan inklinometre deneyi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Vermiş olduğumuz hizmetler hakkında daha detaylı bilgi, soru ve talepleriniz için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.